Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

MYYNTIESITE

 

Sijainti Mustaniementie 65, Haukkasalon saari
Tila Haukkametsä; 291-404-5-126
Pinta-ala

Yhteensä 10,241 hehtaarin määräala

tontti 1: n. 0,6 ha

tontti 2: n. 1,0 ha

metsä: n. 8,6 ha

Hinta

Tontti 1: 120 000 €

tontti 2: 90 000 €

metsä: 65 000 €

 

Kartta

 

Kiinteistö sijaitsee Kuhmoisissa Haukkasalon saaressa, jonne on lossiyhteys kesäisin ja talvella jäätie. Päijänteeseen rajoittuvalla kiinteistöllä on kaksi kaavan mukaista rantarakennuspaikkaa vapaa-ajan asunnoille. Rakennusoikeutta on 200 m² + talousrakennuksia 50 .

 

Tontti 1 avautuu itään/koilliseen. Ranta on matalaa hiekkarantaa. Rakennuspaikka on loivaa puustoista rinnettä. Rantaviivaa on noin 90 metriä.

 

Tontti 2 avautuu itään. Tontti on kallioista rinnettä ja puusto on vanhaa männikköä. Tontilta upeat näkymät järvelle. Rantaviiva on kivistä. Rantaviivaa on noin 80 metriä.

 

Tonteille on rakennettava uutta tietä noin 200 metriä (merkitty karttaan sekä maastoon). Tonttien lohkomisesta ja tien rakentamisesta vastaavat ostajat. Tontit on merkitty maastoon sinisillä nauhoilla.

 

Tonttien yläpuolella olevaa metsäaluetta on noin 8,6 hehtaaria. Metsä on mahdollisuus ostaa kokonaan tai osissa (tontin lisämaaksi). Puustoa on noin 855 m3;

mät 635 m3
kut 35 m3
kot 10 m3
mäk 150 m3
kuk 10 m3
kok 15 m3

 

Metsäalueesta puolet (4,0 ha) on noin 5 vuotista taimikkoa ja loput (4,4 ha) on vanhaa uudistuskypsää männikköä.